Miljöpolicy

Företagets miljöpolicy

 

Renfors Åkeri AB är ett företag med entreprenad och lastbilsverksamhet. Vi är medvetna om den miljöbelastning som allt transportarbete förorsakar. För att dokumentera Renfors Åkeri ABs miljöarbete och fastställa miljömål för verksamheten togs under 1999 beslutet att utarbeta ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001. Som konsekvens av beslutet antogs följande miljöpolicy, som utgör grunden för att följa upp miljömålen.

 

Följande principer skall därför styra vårt arbete:

Säkerställa att miljölagstiftning, miljöföreskrifter samt att övriga miljökrav efterföljs så långt det är relevant för vår verksamhet.

Kontinuerligt tillse att ständiga förbättringar sker gällande körteknik, fordonsutsläpp, avfallshantering m.m. Vi på Renfors Åkeri AB arbetar aktivt för att miljöanpassa vår verksamhet och på så sätt bidra till ett bättre klimat.

Detta gör vi genom att:

Förebygga tänkbara miljörisker i vår verksamhet.

Vi arbetar systematiskt med att miljöanpassa våra fordon och utrustar nya fordon med bästa teknik för minsta negativa miljöpåverkan. Vi använder enbart drivmedel som minskar det fossila koldioxidutsläppet . Flera av våra fordon är utrustade med SCR system vilket också minskar koldioxidutsläppet. Vi utrustar våra fordon med däck som är bra miljöval och fria från HA-oljor. Vi arbetar även systematiskt med att sänka vår drivmedelsförbrukning genom att månadsvis följa upp fordonens enskilda förbrukning. Våra medarbetare tar sedan del av dessa rapporter.

Våra underleverantörer skall involveras i vår strävan att minska miljöbelastningen.

Miljöpolicyn skall finnas tillgänglig för allmänheten.

Till toppen på sidan
Till toppen


 © 2020
Renfors Åkeri AB

Gruvgatan 14
936 31 Boliden

Telefon: 0910-58 00 58
E-post: info@renfors.nu
Följ oss på social medier
FacebookFacebook

Sidor

Hem
Om Företaget
Tjänster
Internt
Kontakta